Zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezatne su osigurati se sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj

Dopunsko osiguranje HZZO-a

Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje u HZZO-u, ne morate sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Usluge na teret HZZO-a

Ako imate obvezno zdravstveno osiguranje, neke oblike zdravstvene zaštite vam u cijelosti plaća HZZO

Sudjelovanje u troškovima zdravstvenih usluga

Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, morate plaćati dio troškova zdravstvene zaštite (bivša participacija)

Osobni podaci o zdravlju

Vaše osobne podatke o zdravlju može koristiti samo vaš izabrani liječnik, a na zahtjev ih je obvezan na uvid dati vama, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori i sudbenoj vlasti