Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja vam omogućuje korištenje usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU-a, te Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu

Planirano liječenje u EU

Liječenje u EU i zemljama EGP-a će se odobriti ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako ga ne možete ostvariti u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku

Upućivanje na liječenje u inozemstvo

O upućivanju na liječenje u inozemstvo odlučuje Direkcija HZZO-a ovisno o mišljenju specijalista iz ugovornih zdravstvenih ustanova

Zdravstvene usluge izvan EU-a

Putujete li privatno u zemlje izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, zdravstvenu zaštitu ostvarujete na osnovi potvrde HZZO-a

Nacionalna kontaktna točka - NCP

Nacionalna kontaktna točka je mjesto gdje možete saznati sve o pravima na zdravstvenu njegu u Hrvatskoj ili u drugim državama članicama EU