Bolesti izazvane azbestom

Radnici koji su na radnom mjestu izloženi azbestu ili su bili izloženi imaju pravo na redovite besplatne liječničke preglede i povoljnije uvjete za starosnu mirovinu, a profesionalno oboljeli imaju pravo i na odštetu

Radnik profesionalno izložen azbestu je radnik zaposlen u pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem u Hrvatskoj koji je ili je bio profesionalno izložen azbestu ili njegovim proizvodima na radnom mjestu zbog tehnološkog procesa, skladištenja, uporabe, razgradnje kao i sanacije (dekontaminacije) područja onečišćenog azbestnim otpadom i odstranjivanja proizvoda koji u sebi sadrže azbest.

Radnikom profesionalno izloženim azbestu smatra se i osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu ili ima status nezaposlene osobe, a koja je bila profesionalno izložena azbestu.

Pod profesionalnom izloženošću azbestu smatra se neposredna izloženost azbestu zbog rada u proizvodnji, uporabi, razgradnji, odstranjivanju, skladištenju ili transportu azbesta, kao i posredna izloženost azbestu zbog rada kod fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je u svojoj proizvodnji koristila azbest, a kada je radnik radio u prostorima poslodavca u kojem se koristio azbest.


Besplatni liječnički pregledi


Svi radnici profesionalno izloženi azbestu imaju pravo na besplatne liječničke preglede koje provode specijalisti medicine rada i u pravilu se obavljaju svake tri godine, a po preporuci specijalista medicine rada i češće.

Kod sumnje na postojanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom, imate pravo na provođenje dijagnostičkog postupka sukladno Pravilniku o  uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom.


Pravo na starosnu mirovinu

Ako ste tijekom rada na radnom mjestu (bili) izloženi azbestu, imate pravo na povoljnije uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.

U tom slučaju imate pravo na starosnu mirovinu sa:

 • navršenih 50 godina života (muškarac), odnosno 45 godina života (žena) i 25 godina staža osiguranja, pod uvjetom da ste 10 godina radili na poslovima na kojima ste bili neposredno izloženi azbestu 
 • navršene 53 godine života (muškarac), odnosno 48 godina života (žena) i 30 godina staža osiguranja, pod uvjetom da ste najmanje 20 godina radili na poslovima na kojima ste bili posredno izloženi azbestu.Postupak za starosnu mirovinu pokreće se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), a upute kako to učiniti mogu se pronaći na njihovoj stranici.

Podnošenje zahtjeva za starosnu mirovinu.


Moguće profesionalne bolesti

Radnik profesionalno izložen azbestu može tijekom života oboljeti od sljedećih profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom:

 • zadebljanja poplućnice (plakovi ili difuzna zadebljanja ili kalcifikati)
 • fibroze u području parenhima pluća (azbestoza)
 • izljeva u područje poplućnice (pleuralni izljev)
 • malignog mezotelioma seroznih ovojnica (poplućnice, osrčja ili potrbušnice)
 • karcinoma pluća
 • karcinoma grkljana.


Odšteta za profesionalno oboljele

Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu određen je postupak po kojem profesionalno oboljeli radnici mogu tražiti odštetu.  

Molbe za odštetu dostavljaju se Povjerenstvu za rješavanje odštetnih zahtjeva, Mihanovićeva 3, Zagreb. Uredovno vrijeme Povjerenstva je utorkom i petkom od 8 do 16 sati, a broj telefona 01/6444 071.


Podnošenje molbe

Molba mora sadržavati:

 • ime, prezime, datum, godinu i mjesto rođenja, adresu stanovanja
 • prijavu o profesionalnoj bolesti koju je izdao specijalist medicine rada, drugi specijalisti, zdravstvene ustanove - preslika
 • dokaz o profesionalnoj izloženosti azbestu, početak izloženosti i duljinu izloženosti (dostaviti barem jedan od sljedećih dokumenata):
 1. izjavu tvrtke o izloženosti azbestu
 2. opis radnog mjesta na kojem ste bili izloženi azbestu
 3. procjenu opasnosti - presliku dijela u kojem se vidi da je na vašem radnom mjestu azbest bio prisutan kao sastavni dio tehnološkog procesa
 4. potvrdu nadležnog inspektora rada o direktnoj ili indirektnoj izloženosti azbestu
 5. pravomoćnu sudsku presudu - preslika
 6. pravomoćno rješenje HZMO-a o invalidnosti iz kojeg se vidi da je razlog invalidnosti profesionalna bolest izazvana azbestom - preslika
 7. pravomoćno rješenje HZZO-a iz kojeg se vidi da vam je priznata profesionalna bolest izazvana azbestom - preslika
 8. potvrdu o priznavanju profesionalne bolesti (do 1990. godine tzv. crvena cedulja) koju je izdao specijalist medicine rada, Institut za medicinska istraživanja ili druga zdravstvena ustanova - preslika
 • dokaz o pozitivnom radiološkom nalazu (rtg ili CT/HRCT pluća) ili patohistološkom nalazu (dostaviti barem jedan od sljedećih nalaza):
 1. obrazac o radiološkim promjenama kodiran po ILO standardima (ILO 1980 ili ILO 2000)
 2. opis rtg snimke pluća i poplućnice
 3. CT /HRCT pluća ili poplućnice
 4. patohistološki nalaz
 5. otpusno pismo iz zdravstvene ustanove iz kojeg je vidljiv ili opis rtg snimke, ili opis CT/HRCT, ili ILO klasifikacija ili patohistološki nalaz
 • najmanje nalaz spirometrije i/ili difuzijskog kapaciteta za CO (pojedinačno ili kao sadržaj otpusnog pisma)
 • broj žiro ili tekućeg računa na koji se uplaćuje obeštećenje.


Dodatne informacije:

Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu