Zdravlje na radu

Profesionalne bolesti

Na temelju priznate profesionalne bolesti imate pravo na naknadu plaće od 100 posto osnovice za vrijeme nesposobnosti za rad u trajanju od 18 mjeseci bez prekida

Bolesti izazvane azbestom

Radnici koji su na radnom mjestu izloženi azbestu ili su bili izloženi imaju pravo na redovite besplatne liječničke preglede i povoljnije uvjete za starosnu mirovinu, a profesionalno oboljeli imaju pravo i na odštetu

Ozljede na radu

Prijavu ozljede na radu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnosi po službenoj dužnosti poslodavac, organizator određenih poslova, izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili sâm ozlijeđeni radnik