Zdravlje na radu

Profesionalne bolesti

Na temelju priznate profesionalne bolesti imate pravo na naknadu plaće od 100 posto osnovice za vrijeme nesposobnosti za rad u trajanju od 18 mjeseci bez prekida

Bolesti izazvane azbestom

Radnici koji su na radnom mjestu izloženi azbestu imaju pravo na redovite besplatne liječničke preglede i povoljnije uvjete za starosnu mirovinu, a profesionalno oboljeli imaju pravo i na odštetu

Ozljede na radu

Postupak priznavanja ozljede na radu pokreće po službenoj dužnosti poslodavac, organizator određenih poslova ili izabrani doktor opće/obiteljske medicine na zahtjev ozlijeđenog radnika