Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Roditelj ima pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju ovisno o dobi djeteta i vrsti njegove bolesti

U slučaju bolničkog liječenja maloljetnika, ovisno o njegovoj dobi ili vrsti bolesti, jedan roditelj ima pravo na smještaj uz dijete. Za vrijeme smještaja uz dijete roditelj nije obvezan sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a ako u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju možete ostvariti pravo na naknadu plaće, imate pravo i na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad radi njege djeteta.
 

Cjelodnevni smještaj uz dijete

Riječ je o pravu na cjelodnevni, 24-satni smještaj koje se ostvaruje u skladu s odgovarajućim smještajnim kapacitetima ustanove.    

Pravo ostvaruje osigurana osoba:
  • majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta, a što utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi
  • jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju koje o tome posjeduje rješenje nadležnog tijela ili nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja, a na prijedlog odjelnog doktora ugovorne bolničke ustanove u kojoj se dijete liječi.

Pravo ostvarujete na osnovi uputnice za bolničko liječenje djeteta na kojoj se naznačuje potreba cjelodnevnog smještaja majke uz dijete radi dojenja ili potreba cjelodnevnog smještaja roditelja uz dijete s teškoćama u razvoju.

Dnevni smještaj uz dijete

Riječ je o pravu na dnevni smještaj, ali ne i noćenje, uz dijete mlađe od pet godina. Pravo pripada jednom roditelju.

Uvjeti za ostvarivanje prava su:
  • da je dijete mlađe od pet godina
  • da se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti.

Roditelj djeteta s teškoćama u razvoju koje o tome posjeduje odgovarajuće rješenje, odnosno nalaz vještačenja i mišljenje nadležnog tijela, ima pravo na dnevni smještaj uz dijete bez obzira na njegovu dob.

Pravo ostvarujete na temelju uputnice koju izdaje izabrani doktor djeteta.
 

Dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Na prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, a na osnovi mišljenja doktora specijalista određene specijalnosti, liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) iznimno može odobriti boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi određenoj za pratitelja djeteta (roditelju ili osobi koja skrbi o djetetu) u sljedećim slučajevima:
  • kad se provodi točno određen i utvrđen program "mama - dijete" za izobrazbu roditelja, odnosno skrbnika, za dijete do navršene treće godine života
  • kad postoji potreba dojenja djeteta (majci djeteta) ili
  • kad je u provođenju bolničke medicinske rehabilitacije djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama potrebna prisutnost roditelja, odnosno skrbnika.

Iznimno, bez potrebe prethodnog odobrenja liječničkog povjerenstva HZZO-a, pravo na boravak uz dijete, ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, ima:
  • osigurana osoba majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta koji utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi
  • osigurana osoba – jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja.

Pratitelj djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama pravo ostvaruje na osnovi iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje.
 

Dijete oboljelo od maligne bolesti

Pravo na smještaj uz dijete ima i osigurana osoba - jedno od roditelja djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne bolesti ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj ustanovi (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika) koja liječi djecu oboljelu od malignih bolesti ili srodnih bolesti koje neposredno ugrožavaju život, ovisno o smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove.

Pravo ostvarujete na temelju iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje.
 

Naknada troškova smještaja

Ako bolnica nema kapaciteta za smještaj roditelja djeteta oboljelog od maligne ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život, HZZO roditeljima, pod određenim uvjetima, priznaje pravo na naknadu troškova smještaja.

U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova nema smještajnih kapaciteta, roditelj djeteta oboljelog od maligne ili srodne bolesti koja neposredno ugrožava život ostvaruje pravo na naknadu troškova smještaja do maksimalnog iznosa po danu u visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji (za mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara i koje službeno putovanje traje više od 12 sati dnevno) utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak, odnosno u visini od 200 kuna po danu.

Zahtjev se podnosi nadležnom regionalnom uredu ili područnoj službi HZZO-a, a zahtjevu je potrebno priložiti dokaz da bolnica nema kapaciteta i da je roditelj boravio uz dijete.