Zdravlje djece i majki

Pregledi u trudnoći

Svaka trudnica ima pravo na devet kliničkih i tri ultrazvučna pregleda. Broj pregleda se povećava ako liječnik procijeni da je riječ o rizičnoj trudnoći 

Poslije poroda

Patronažna će sestra u vašem domu pregledati novorođenče, dati vam upute o pravilnom načinu prehrane i pokazati potrebne postupke u njezi djeteta

Prehrana novorođenčeta

Dojenje je najprirodniji i najzdraviji način prehrane novorođenčadi koji ima niz prednosti za majku i dijete

Cijepljenje

Obvezno cijepljenje djece provodi se prema kalendaru cijepljenja

Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Roditelj ima pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju ovisno o dobi djeteta i vrsti njegove bolesti