Zdravlje djece i majki

Pregledi u trudnoći

Svaka trudnica ima pravo na devet kliničkih i tri ultrazvučna pregleda. Broj pregleda se povećava ako liječnik procijeni da je riječ o rizičnoj trudnoći 

Poslije poroda

Patronažna će sestra u vašem domu pregledati novorođenče, dati vam upute o pravilnom načinu prehrane i pokazati potrebne postupke u njezi djeteta

Prehrana novorođenčeta

Dojenje je najprirodniji i najzdraviji način prehrane novorođenčadi koji ima niz prednosti za majku i dijete

Cijepljenje

Obvezno cijepljenje djece provodi se prema kalendaru cijepljenja koji navodi obvezna cjepiva za dijete od rodilišta do školske dobi

Pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju

Roditelj ima pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju, ovisno o dobi djeteta i vrsti njegove bolesti