Privremena nesposobnost za rad

Utvrđivanje prava na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad

Privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad je odsutnost s rada zbog bolesti, ozljede ili nekih drugih okolnosti. Potvrdu poslodavcu trebate dostaviti najkasnije tri dana od početka privremene nesposobnosti za rad

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Osnovicu za utvrđivanje naknade plaće čini prosječni iznos plaće koja vam je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu

Isplata naknade plaće

Ovisno o vrsti i trajanju privremene nesposobnosti za rad, naknada plaće isplaćuje se na teret sredstava poslodavca ili HZZO-a