Troškovi prijevoza

Pravo na naknadu

Ako ste radi korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja upućeni izvan mjesta svog prebivališta ili boravka, imate pravo na naknadu troškova prijevoza

Putni nalog

Pravo na naknadu troškova prijevoza ostvarujete na temelju putnog naloga koji izdaje vaš doktor primarne zdravstvene zaštite ili ovlašteni radnik HZZO-a 

Odlazak na hemodijalizu

Ako ne ispunjavate uvjete za sanitetski prijevoz, kao kronični bubrežni bolesnik imate pravo na naknadu troškova prijevoza do ustanove za hemodijalizu

Prijevoz u hitnim slučajevima

U određenim slučajevima pri pružanju hitne pomoći moguća je naknada troškova prijevoza

Prijevoz umrle osobe

Ako osigurana osoba koja je upućena na liječenje izvan mjesta prebivališta ili boravišta umre za vrijeme liječenja, HZZO snosi troškove prijevoza

Pravo na pratitelja

Kao pratitelj osigurane osobe imate pravo na naknadu troškova prijevoza izvan mjesta prebivališta pod istim uvjetima kao i osoba koju pratite