Neopravdano naplaćena zdravstvena usluga

Ako vam je neopravdano naplaćena zdravstvena usluga, imate pravo na naknadu troškova

Kao osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), imate pravo na naknadu troškova korištene zdravstvene zaštite ako vam je ugovorni subjekt HZZO-a neopravdano:
 
  • naplatio zdravstvenu uslugu
  • odbio pružiti zdravstvenu zaštitu uvjetujući je prethodnom kupnjom ugradbenih, odnosno potrošnih materijala ili lijekova s Osnovne liste lijekova, odnosno po vašem izboru s Dopunske liste lijekova za koje ispunjavate uvjete propisane općim aktima HZZO-a
  • odbio propisati na recept lijek s Osnovne liste lijekova, odnosno po vašem izboru s Dopunske liste lijekova za koji ispunjavate uvjete propisane općim aktima HZZO-a
  • naplatio u cijelosti ili djelomice odobreno ortopedsko ili drugo pomagalo, a koji su vam bili medicinski indicirani
  • ako vas je ugovorni subjekt HZZO-a neopravdano uputio da zdravstvenu zaštitu koju on ima ugovorenu s HZZO-om obavite u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u neugovornoj ordinaciji privatne prakse.


Zahtjev na naknadu troškova

Zahtjev za naknadu troškova podnosite u pisanom obliku (ne postoji propisana tiskanica) regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a koja je nadležna prema mjestu vašeg prebivališta, odnosno boravišta.

Uz zahtjev trebate priložiti:
 
  • presliku medicinske dokumentacije
  • original računa za plaćenu zdravstvenu uslugu, odnosno original računa za plaćeni lijek, ugradbeni ili potrošni materijal, te ortopedsko ili drugo pomagalo koji glasi na vaše ime.


Osnova za naknadu troškova

Osnova za naknadu troškova je nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva HZZO-a u kojem je utvrđeno da se radi o korištenju zdravstvene zaštite na koju imate pravo u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i općim aktima HZZO-a. 


Dodatne informacije:

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja