Naknada troškova u inozemstvu

Ako vam je neopravdano naplaćena zdravstvena zaštita u inozemstvu, imate pravo na naknadu troškova od HZZO-a

Pravo na naknadu troškova od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruje:
  • osigurana osoba koja je koristila zdravstvenu zaštitu u ugovornoj državi u opsegu određenom pojedinim međunarodnim ugovorom, a kojoj je unatoč pribavljenoj potvrdi od HZZO-a naplaćena zdravstvena zaštita u ugovornoj državi
  • osigurana osoba koja je koristila zdravstvenu zaštitu u trećoj državi koju se nije moglo odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku
  • osigurana osoba koja je zdravstvenu zaštitu u trećim državama koristila za slučaj hitne medicinske pomoći radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje
  • osigurana osoba koja je u drugoj državi Europske unije (EU) koristila zdravstvenu zaštitu prema članku 19. Uredbe, a kojoj je ta zdravstvena zaštita naplaćena
  • osigurana osoba koja je u drugoj državi EU-a koristila zdravstvenu zaštitu sukladno članku 20. Uredbe i kojoj je HZZO rješenjem  odobrio odlazak u drugu državu članicu EU-a sa ciljem podvrgavanja liječenju primjerenom njezinom zdravstvenom stanju
  • osigurana osoba koja je u drugoj državi EU-a koristila planiranu zdravstvenu zaštitu koja joj je naplaćena, ima pravo na povrat troškova zdravstvene zaštite najviše u visini cijene koja je za tu vrstu zdravstvene zaštite utvrđena općim aktima HZZO-a za ugovorne subjekte HZZO-a.
 

Zahtjev za naknadu troškova

Ako ste prije odlaska u inozemstvo postupili u skladu s propisanim postupkom, a zdravstvena zaštita koju niste mogli odgoditi do povratka u Hrvatsku vam je unatoč tome naplaćena, imate pravo zatražiti naknadu tako naplaćenih troškova u područnoj službi HZZO-a kojoj ćete podnijeti pisani zahtjev (ne postoji propisana tiskanica).

Uz zahtjev morate priložiti:
  • medicinsku dokumentaciju o pruženim zdravstvenim uslugama
  • original računa na vaše ime iz kojeg je vidljivo koje su vam zdravstvene usluge pružene te da je račun plaćen.  
 

Dodatne informacije:

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
 

Povezane e-usluge:

Zahtjev za izdavanje EKZO