Naknada troškova hitne medicinske pomoći

Ako vam je hitna medicinska pomoć pružena u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, pod propisanim uvjetima imate pravo na povrat troškova

Hitna medicinska pomoć podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje.

Ako vam je hitna medicinska pomoć pružena u neugovornim zdravstvenim ustanovama, odnosno kod neugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse, a imate utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju, imate pravo na povrat plaćenih troškova.


Zahtjev za povrat plaćenih troškova zdravstvene zaštite

Zahtjev za povrat plaćenih troškova podnosi se u pisanom obliku (ne postoji propisana tiskanica) regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe.

Zahtjevu obavezno priložite:
 
  • original računa na vaše ime neugovorne zdravstvene ustanove, odnosno neugovornog zdravstvenog djelatnika privatne prakse
  • presliku medicinske dokumentacije.


Osnova za naknadu troškova

Osnova za naknadu troškova je nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva HZZO-a o tome da se radi o zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja pruženoj u hitnom slučaju i da se odobrava povrat sredstava.


Visina povrata

Maksimalni povrat odobrava se u visini vrijednosti zdravstvenog standarda utvrđenog Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno općim aktima HZZO-a.


Dodatne informacije:

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja