Pravo na povrat troškova

Troškovi prijevoza (6)

U slučaju liječenja izvan mjesta prebivališta imate pravo na naknadu troškova prijevoza

Neopravdano naplaćena zdravstvena usluga

Ako vam je neopravdano naplaćena zdravstvena usluga, imate pravo na naknadu troškova

Naknada troškova hitne medicinske pomoći

Ako vam je hitna medicinska pomoć pružena u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi, pod propisanim uvjetima imate pravo na povrat troškova

Naknada troškova u inozemstvu

Ako vam je neopravdano naplaćena zdravstvena zaštita u inozemstvu, imate pravo na naknadu troškova od HZZO-a