Usluge eGrađana koje pruža Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Otvorene narudžbe

Prijavom na eGrađane (prijava vjerodajnicom minimalno razine 3) osigurane osobe HZZO-a imaju uvid o otvorenim narudžbama

Realizirani recepti

Prijavom na eGrađane (prijava vjerodajnicom minimalno razine 3) osigurane osobe HZZO-a imaju uvid o realiziranim receptima