Liste lijekova

Troškove lijekova na Osnovnoj listi u potpunosti pokriva HZZO, dok za lijekove na Dopunskoj listi dio troškova pokriva HZZO, a razliku do pune cijene podmirujete sami

Liste lijekova su uobičajen način za određivanje koji se lijekovi mogu primjenjivati na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Lijekovi su razvrstani u dvije liste: Osnovnu za koju troškove u potpunosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Dopunsku za koju dio cijene lijeka pokriva HZZO, a ostatak troška osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje.

Pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni osnovnom i dopunskom listom imaju sve osigurane osobe HZZO-a.
 

Osnovna lista

Za lijekove koji se nalaze na Osnovnoj listi punu cijenu pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Svi lijekovi s Osnovne liste mogu se primjenjivati pri bolničkom liječenju, dok se dio može propisati na recept.
 

Dopunska lista

Za lijekove koji su uvršteni na Dopunsku listu HZZO pokriva dio troškova. Razliku između tog iznosa i pune cijene lijeka plaća osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje. Svi lijekovi s dopunske liste mogu se propisivati na recept, ali samo uz pristanak pacijenta. 

Liječnik vas je dužan upozoriti da je za lijek s Dopunske liste potrebna nadoplata, a vi trebate pristati na propisivanje predloženog lijeka. Lijek s Dopunske liste možete od svog liječnika zatražiti i sami, no da biste dobili recept morate udovoljavati uvjetima koji su navedeni u smjernicama za propisivanje lijekova.
 

Izvorni i istovrsni lijekovi

U obje liste HZZO-a uvršteni su izvorni (originalni) i istovrsni (generički) lijekovi. Izvorni lijek je lijek koji je prvi odobren za stavljanje u promet u svijetu. Istovrsni lijek je lijek koji ima isti kvalitativni i kvantitativni sastav djelatnih tvari i isti farmaceutski oblik kao izvorni lijek.

Osnovnu i Dopunsku listu lijekova možete pogledati na stranicama HZZO-a

Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Obje liste možete pretraživati po zaštićenom izvornom nazivu lijeka, generičkom imenu, proizvođaču, ATK (anatomsko - terapeutsko - kemijskoj) klasifikaciji, glavnoj skupini i podskupini.

Za lijekove na Dopunskoj listi možete vidjeti i detaljan prikaz pune cijene, dijela koji pokriva HZZO i razlike koju sami podmirujete.

Putem HZZO-ove usluge "Realizirani recepti" dostupne u sustavu e-Građani možete pregledati recepte realizirane u ljekarnama u posljednjih šest mjeseci.
 

Povezane e-usluge:

Realizirani recepti
Portal zdravlja