Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odabir liječnika

Kao osigurana osoba HZZO-a možete slobodno izabrati doktora opće medicine i doktora dentalne medicine. Žene uz to imaju pravo na izbor ginekologa, a roditelji predškolske djece biraju i pedijatra

Promjena liječnika

Doktora birate na godinu dana, a unutar tog razdoblja promijeniti ga možete samo iz određenih razloga kao što su preseljenje ili poremećaj međusobnih odnosa

Liste lijekova

Troškove lijekova na Osnovnoj listi u potpunosti pokriva HZZO, dok za lijekove na Dopunskoj listi dio troškova pokriva HZZO, a razliku do pune cijene podmirujete sami

Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete iznijeti svoje pritužbe na rad zdravstvenih radnika ili bilo koju pritužbu u svezi nemogućnosti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu