Modeli stambenog zbrinjavanja

Ako ste zainteresirani za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi, zahtjev podnosite uredu državne uprave

Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi, naseljenici na ova područja te pravne osobe koje imaju sjedište, odnosno obrtnici koji imaju prebivalište na područjima posebne državne skrbi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti povratnici – bivši nositelji stanarskog prava koji se žele vratiti i trajno živjeti u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li se nalaze izvan ili u Republici Hrvatskoj.
 

Uvjeti za stambeno zbrinjavanje

Uvjet za stambeno zbrinjavanje je da nemate u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom bivše SFRJ ili drugim državama u kojima borave, ili da iste niste prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno da niste stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.
 

Modeli stambenog zbrinjavanja

Modeli po kojima možete podnijeti zahtjeve za stambeno zbrinjavanje:
 • najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 • najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala
 • darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva
 • darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće.


Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosite uredima državne uprave u županiji gdje želite stambeno zbrinjavanje. Popis i kontaktne podatke ureda državne uprave možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Popis ureda državne uprave u županijama.

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje je od 1. siječnja do 15. veljače tekuće godine, osim za bivše nositelje stanarskog prava koji mogu podnijeti zahtjev tijekom cijele godine i zbrinjavaju se po službenoj dužnosti, a ne preko lista prvenstva.

Ako ste se nalazili na listi prvenstva za tekuću godinu i niste dobili rješenje od ureda državne uprave u nadležnoj županiji, te ste i dalje zainteresirani za stambeno zbrinjavanje, ne trebate podnositi novi zahtjev, jer se on prenosi na listu prvenstva za sljedeću godinu, pri čemu se redoslijed na listi prvenstva iznova utvrđuje.

Liste prvenstva u tekućoj se godini objavljuju najkasnije do 30. ožujka, na stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim pločama.

Na objavljene liste prvenstva, kao podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje imate pravo prigovora u roku od 15 dana od dana njihove objave.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. svibnja tekuće godine.
 

Potrebna dokumentacija

Ako podnosite novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje, uz prijavu trebate priložiti za sebe i sve članove vaše obitelji:
 • presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave
 • uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva
 • uvjerenja nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina (za sva mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev, imao prijavljena prebivališta od 8. kolovoza 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za sva mjesta boravišta u navedenom razdoblju – iznimka su izbjeglice, prognanici, povratnici, osobe kojima su ti statusi prestali i bivši nositelji stanarskog prava, koji iz osobito opravdanih razloga ne mogu priložiti ovu dokumentaciju – umjesto toga prilažu ovjerenu izjavu koju su dali pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)
 • uvjerenje općinskog suda da imate/nemate u vlasništvu nekretnine (za sva mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev, imao prijavljena prebivališta od 8. kolovoza 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za sva mjesta boravišta u navedenom razdoblju – iznimka su izbjeglice, prognanici, povratnici, osobe kojima su ti statusi prestali i bivši nositelji stanarskog prava, koji iz osobito opravdanih razloga ne mogu priložiti ovu dokumentaciju – umjesto toga prilažu ovjerenu izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)
 • potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina (za sva mjesta gdje je podnositelj zahtjeva i svi članovi obitelji za koje podnosi zahtjev, imao prijavljena prebivališta od 8. listopada 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za sva mjesta boravišta u navedenom razdoblju – iznimka su izbjeglice, prognanici, povratnici, osobe kojima su ti statusi prestali i bivši nositelji stanarskog prava, koji iz osobito opravdanih razloga ne mogu priložiti ovu dokumentaciju – umjesto toga prilažu ovjerenu izjavu koju su dali pod kaznenom i materijalnom odgovornošću)
 • potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini
 • uvjerenje nadležnog suda u skladu s člankom 29. stavak 1. točka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (o nekažnjavanju za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kaznena djela protiv RH, kaznena djela opisana člankom 3. Zakona o općem oprostu)
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (stambeni status, uvjeti stanovanja, primanja, stručna sprema, broj malodobne djece, status priznat po posebnom propisu itd.) 
 

Dodatne informacije:

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Zakon o područjima posebne državne skrbi