Stambeno zbrinjavanje

Modeli stambenog zbrinjavanja

Ako ste zainteresirani za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi, zahtjev podnosite uredu državne uprave

Stambeno zbrinjavanje Hrvata u BiH

Saznajte koja vam je dokumentacija potrebna za stambeno zbrinjavanje u Bosni i Hercegovini