Trgovanje otpadom

Trgovanjem otpadom za osobne potrebe možete mjesečno ostvariti prihod

Postupak trgovanja otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja (fizička osoba, građanin) kojeg obavlja pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik.

Trgovac otpadom ne smije od prodavatelja (fizička osoba) otkupiti otpad bez Izjave o vlasništvu otpada.

Trgovac otpadom ne smije otkupiti otpad od prodavatelja (fizička osoba) koji nema navršenih 18 godina života.

Trgovac otpadom dužan je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument osobe od koje otkupljuje otpad, dokaz o porijeklu te izjavu o vlasništvu otpada kojeg namjerava otkupiti.

Za preuzeti otpad trgovac otpadom dužan je prodavatelju (fizička osoba) izdati odgovarajuću potvrdu o preuzetom otpadu.

Plaćanje za otkup otpada u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa, tekućeg računa ili gotovinom.


Djelatnost trgovanja otpadom

Osoba koja obavlja djelatnost trgovanja otpadom mora se upisati u Očevidnik trgovaca otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.


Dodatne informacije:

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Očevidnik trgovaca otpadom