Otpad koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest mora se odlagati na posebno predviđenim plohama na odlagalištima otpada

Azbest se svojedobno upotrebljavao kao dodatak u proizvodnji mnogih građevinskih elemenata, posebice krovnog pokrova. Azbestna vlakna i prašina, kada se nađu slobodni u zraku, mogu nepovoljno utjecati na okoliš te zdravlje ljudi i životinja jer se talože na tlo, u vode i na dišne organe.
 

Preuzimanje otpada koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest možete u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci bez naknade dostaviti u najbliže reciklažo dvorište.

Popis reciklažnih dvorišta koji uključuje i adresu istih nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Očevidnik reciklažnih dvorišta.

Ako posjedujete više od 200 kg otpada koji sadrži azbest možete ga predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i ovlaštena je preuzeti otpad koji sadrži azbest.

Popis pravnih osoba koji obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom nalazi se na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Dozvole za gospodarenje otpadom.
 

Dodatne informacije:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost