Biootpad

Biootpad se sastoji od kuhinjskog i vrtnog ili zelenog otpada te ga možete kompostirati u vlastitom vrtu

Biootpad se sastoji od kuhinjskog i vrtnog ili zelenog otpada i čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada. Biootpad predstavlja vrijednu sirovinu za proizvodnju kvalitetnog biokomposta koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla i sprječava isušivanje.
 

Učinkovito kompostiranje

Kućno kompostište možete napraviti u vlastitom vrtu ili na balkonu, a time se dobiva trajni izvor izvrsnog gnojiva za vrt i kućne biljke. Kompostirati se mogu ostaci od voća, povrća, vrećice od čaja, talog od kave, ostaci kruha, kao i opalo lišće, granje i ostali otpad iz vrta.

Otpadna se hrana raspada na zraku i proizvodi bogati kompost koji biljkama pomaže pri rastu te smanjuje potrebu za vodom, gnojivom i pesticidima. Kompost poboljšava strukturu i hranjivi sadržaj tla te omogućuje zadržavanje većih količina vode. Plodno tlo bolje štiti od štetočina i bolesti jer podržava složenu prehrambenu mrežu. Otpadna hrana koja se baca na odlagalište ne dobiva dovoljno zraka te proizvodi metan, snažan staklenički plin. Prilikom kompostiranja istog otpada stvara se iznimno mala količina metana.
 

Dokumenti