Subvencioniranje stambenih kredita za mlade

Subvencioniranje stambenih kredita za mlade je mjera pomoći kojom se mladim hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita

S ciljem olakšavanja kupnje prve nekretnine ali i ostanka mladih obitelji u Hrvatskoj u lipnju 2017. godine donesen je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kojim Država daje nepovratnu subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita. Dosadašnjom provedbom zakona odobreno je 2320 subvencija za stambene kredite. Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita.

Nove subvencije na jesen 2018.

Zbog velikog interesa građana i prepoznate potrebe za nastavkom ove iznimno pozitivne mjere stambenog zbrinjavanja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  izradilo je izmjene Zakona. Predloženim izmjenama produžilo bi se vrijeme subvencioniranja s četiri na pet godina, iznos subvencije ovisio bi o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nekretnina koja se kupuje ili gradi nalazi, a subvencija bi se kretala između 30 i 51%. Izmjenama zakona uređuje se i dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. Raspisivanje novog poziva očekuje se po ostvarivanju svih preduvjeta a procjene su da bi to moglo biti na jesen ove godine. Donošenjem izmjena Zakona osiguralo bi se ujedno i kontinuirano raspisivanje poziva građanima, svake kalendarske godine, do 31. prosinca 2020. godine.

Tko će se moći prijaviti?

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Operativna provedba u nadležnosti je Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koja će oglase o početku i prestanku zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje kredita objaviti u javnim glasilima i Narodnim novinama.

 

Dodatne informacije:


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)