Subvencioniranje stambenih kredita

Iskoristite jedinstvenu priliku za nepovratnu subvenciju polovice mjesečnih obroka prve četiri godine otplate kredita!

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. 


Uvjeti za odobravanje subvencioniranja kredita

Mogu se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina, koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Subvencioniranje kredita odobravat će se samo za kupnju stana ili kuće koja ima akt za uporabu građevine, odnosno za gradnju kuće koja ima akt za građenje, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu.

Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.

Također, odobravat će se za kredit čiji iznos ne prelazi 100.000 eura te čiji rok otplate nije kraći od 15 godina. Iznos kredita može biti i veći, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.


Gdje podnijeti zahtjev i što mu priložiti?

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita predaje se u odabranoj kreditnoj instituciji odnosno banci u kojoj se i podiže stambeni kredit, a s kojom je APN sklopio ugovor o provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Riječ je o ukupno 10 kreditnih institucija čiji popis možete pročitati na sljedećoj poveznici

Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita.


Potrebna dokumentacija

  • preslika osobne iskaznice
  • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
  • preslika zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
  • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  • javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nemate stan ili kuću ili da u vlasništvu imate samo jedan stan ili kuću koju prodajete radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće.

Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi APN nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju utvrdi da su za to ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti.
 

Mogućnost produženja roka za subvencioniranje stambenog kredita

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se za godinu dana, a za svako živorođeno ili posvojeno dijete se produljuje za dvije godine.
 

Prestanak zaprimanja Zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je u srijedu 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama i javnim glasilima OGLAS o prestanku subvencioniranja kredita.

 

Dodatne informacije:

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama