POS - Najam nekretnina

Saznajte kako preko APN-a možete unajmiti ili otkupiti stan izgrađen putem društveno poticane stanogradnje

Program najma stanova, pripadnih parkirnih mjesta i garažnih prostora provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u sklopu programa POS-a. Izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koji je stupio na snagu 10. ožujka 2015. godine), omogućeno je davanje u najam izgrađenih stanova POS-a uz mogućnost otkupa građanima - državljanima Republike Hrvatske radi rješavanja njihovih stambenih potreba.

Visinu najamnine određuje Upravno vijeće APN-a, na temelju kalkulacije troškova izgradnje i primjerenog roka povrata uloženih javnih sredstava, za svaku lokaciju posebno, a sredstva od najma nekretnina uplaćuju se na poseban račun APN-a koja ih namjenski koristi za daljnje poticanje stanogradnje.


Red prvenstva

Ukoliko jedinica lokalne samouprave sudjeluje u izgradnji stanova za najam, uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stana propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće uz suglasnost APN-a, a odluku o redu prvenstva za najam stana u skladu s kojim Agencija iznajmljuje stanove donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno gradonačelnik ili načelnik.

Ako jedinica lokalne samouprave ne sudjeluje u izgradnji stanova za najam, država planira izgradnju stanova u određenom opsegu sukladno pravilniku kojim se propisuju podrobniji uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stana.
 

Dodatne informacije:

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji