Najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo državne imovine nudi vam mogućnost najma stana u vlasništvu Republike Hrvatske

Građanima je ponuđena mogućnost najma stanova u vlasništvu Republike Hrvatske putem kontinuiranih javnih natječaja.
 

Natječaji za najam stanova

Pozivi za sudjelovanje u javnom natječaju se objavljuju na internetskim stranicama Ministarstva državne imovine u trenutku kada su natječaji aktualni i u tijeku

Vijesti i natječaji.

Po završetku objavljenog natječaja, javno se otvaraju ponude te se odabire najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja. S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki pojedini stan koji je predmet natječaja zaključuje se ugovor o najmu stana na rok od pet godina, uz mogućnost sklapanja novog ugovora na sljedećih pet godina ako najmoprimac u potpunosti izvršava obveze iz ugovora. Ugovorom se reguliraju  uvjeti održavanja i korištenja stana.

Pisana ponuda za najam s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku, a detalji natječaja, opći uvjeti za podnošenje ponuda, napomene, potrebna dokumentacija i ostale informacije objavljuju se u svakom natječaju kada je aktualan i u tijeku.
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo državne imovine
 
Državne nekretnine - natječaji za zakup i najam