Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu! Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova


Građani koji su sagradili građevinu bez valjanih dozvola za gradnju mogli su zahtjev za ozakonjenje te građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, predati u nadležni upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se građevina nalazi. Građani koji zahtjev za ozakonjenje nisu uspjeli predati na vrijeme, odnosno do 30. lipnja 2018. do kada je bio zakonski rok za podnošenje zahtjeva, nadležnom upravnom odjelu mogu se obratiti radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.


Nadležni upravni odjeli

Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - postupak legalizacije

Podatke o broju riješenih predmeta po županijama i gradovima možete provjeriti u Registru na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Registar broja riješenih zahtjeva

Županijama i gradovima koji ne uspijevaju rješavati predmete u zadanim rokovima pomaže Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – AZONIZ. Svi podaci o radu AZONIZ-a, potrebni obrasci i kontakt podaci dostupni su na stranicama Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Pravo na žalbu

Ukoliko ste podnositelj zahtjeva a imate eventualne nedoumice vezane za postupak ozakonjenja obratite se u nadležni ured kojem ste podnijeli zahtjev. Ukoliko rješenje kojim se okončava postupak ne bude u skladu s Vašim očekivanjima imate pravo podnijeti žalbu na to rješenje Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Dodatne informacije:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - Legalizacija

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama


 

Dokumenti