Energetska obnova obiteljskih kuća

Povećanjem energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postižu se značajne financijske uštede

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

S ciljem povećanja energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života, Vlada Republike Hrvatske donijela je 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

U 2015. godini Program je dodatno prilagođen kako bi se počela koristiti sredstava europskih fondova u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" no natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća nije mogao biti raspisan jer europska regulativa nije prepoznala fizičku osobu kao nositelja projekta za korištenje bespovratnih sredstava fondova Europske unije što je izmijenjeno tek sredinom 2018. godine donošenjem Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA. Time je stečen jedan od osnovnih preduvjeta za raspisivanje natječaja no još uvijek nisu poznati svi uvjeti koji će biti potrebni za prijavu. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije, a prije samog raspisivanja natječaja provest će se javno savjetovanje u koje će se građani moći aktivno uključiti davanjem svojih prijedloga i mišljenja.

Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 30 milijuna namijenjeno obnovi obiteljskih kuća.
 

Dodatne informacije:

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine 

UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018. (objavljena u Službenom listu Europske unije)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja