Dodjela kućnog broja

Rješenja o kućnim brojevima izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

Svakoj zgradi (stambena i poslovna zgrada kao i zgrada javne namjene) koja se stalno ili povremeno koristi potrebno je u okviru naselja i ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.
 

Rješenje o kućnom broju

Zahtjev za rješenje o kućnom broju predajete u mjesno nadležnim katastarskim uredima Državne geodetske uprave, odnosno u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a obrazac možete preuzeti ovdje

Zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade

Zahtjev za izdavanje potvrda/uvjerenja/rješenja o kućnim brojevima zgrada.

Popis Područnih ureda za katastar te njihovih Odjela i Ispostava možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar,

a kontakte Gradskog ureda grada Zagreba za katastar i geodetske poslove na službenim stranicama Grada Zagreba

Gradski ured za katastar i geodetske poslove.

Rješenje kojim se određuje broj zgrade sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broj katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.

Pločicu s brojem zgrade na zgradu postavlja vlasnik zgrade. 

Troškove nabave i postavljanja pločica snosi vlasnik odnosno korisnik zgrade.