Dodjela kućnog broja

Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade i Potvrdu o kućnom broju zgrade izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

Svakoj zgradi (stambena i poslovna zgrada kao i zgrada javne namjene) koja se stalno ili povremeno koristi potrebno je u okviru naselja i ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.
 

Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade ili potvrda o kućnom broju zgrade

Zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade ili zahtjev za izdavanje potvrde o kućnom broju zgrade predajete mjesno nadležnim katastarskim uredima Državne geodetske uprave, odnosno Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a obrazac možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja/rješenja o kućnom broju zgrade.

Popis Područnih ureda za katastar te njihovih Odjela i Ispostava možete pronaći na stranicama Državne geodetske uprave

Područni uredi za katastar,

a kontakte Gradskog ureda grada Zagreba za katastar i geodetske poslove na službenim stranicama Grada Zagreba

Gradski ured za katastar i geodetske poslove.

Rješenje kojim se zgradi određuje kućni broj sadrži obavezno podatak o naselju, ulici te broju katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.

Pločicu s kućnim brojem zgrade na zgradu postavlja vlasnik zgrade. 

Troškove nabave i postavljanja pločica snosi vlasnik odnosno korisnik zgrade.