Izgradnja i obnova kuće

Prije početka gradnje ili rekonstrukcije kuće

Prvo provjerite namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada

Postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Izmijenjeno je pravno uređenje za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Nadzor građenja građevinske inspekcije državnog inspektorata

Građevinska inspekcija je nadležna obavljati nadzor građenja za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu kao i nadzor građenja jednostavnih građevina i radova koje se može izvoditi na temelju glavnog projekta

Građevinska dozvola

Da bi pristupili gradnji potrebna vam je pravomoćna građevinska dozvola

Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU

Na jednome mjestu dostupni podaci o korištenju prostora putem važećih prostornih planova i izdanih dozvola

e-Dozvola

E-dozvola jedinstveni je informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjen izdavanju akata za građenje 

Obveze prije početka radova

Prije početka građevinskih radova trebate podnijeti prijavu početka gradnje, osigurati gradilište i propisno ga označiti

Energetski certifikat

Ako ste vlasnik zgrade, prije izdavanja uporabne dozvole , prodaje ili najma dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade

Uporabna dozvola

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola

Upis u katastar i zemljišne knjige

Katastarski ured evidentira zgradu na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata za evidentiranje ili promjenu podataka o zgradama i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku

Dodjela kućnog broja

Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade i Potvrdu o kućnom broju zgrade izdaju mjesno nadležni katastarski uredi Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole

Građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje

Održavanje i uklanjanje građevine

Vlasnik građevine odgovoran je za održavanje građevine i dužan je osigurati njezino održavanje

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja 

Energetska obnova obiteljskih kuća

Povećanjem energetske učinkovitosti obiteljskih kuća postižu se značajne financijske uštede

Energetska obnova višestambenih zgrada

Energetska obnova višestambenih zgrada sufinancira se bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Pozive raspisuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 

Obnova zaštićene kuće

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar zone kulturno-povijesne cjeline, potrebne su vam dodatne dozvole za obavljanje radova

Inspekcija zaštite kulturne baštine

Inspekciji zaštite kulturne baštine možete prijaviti svaku nedozvoljenu intervenciju koju primijetite na kulturnom dobru

Energetska obnova zgrada javnog sektora

Kroz energetsku obnovu zgrada do manjih režijskih troškova i kvalitetnijeg boravka u školama, vrtićima, učeničkim domovima itd.