Izgradnja i obnova kuće

Prije početka gradnje ili rekonstrukcije kuće

Prvo provjerite namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada

Građevinska dozvola

Da bi pristupili gradnji potrebna vam je pravomoćna građevinska dozvola

Informacijski sustav prostornog uređenja – ISPU

ISPU je informacijski sustav koji u jednu cjelinu spaja Geoportal, Katastar i prostorne planove

e-Dozvola

Putem sustava “e-Dozvola” sve dozvole za gradnju i uporabu građevina mogu vam se izdati elektroničkim putem

Obveze prije početka radova

Prije početka građevinskih radova trebate podnijeti prijavu početka gradnje, osigurati gradilište i propisno ga označiti

Energetski certifikat

Ako ste vlasnik zgrade, prije izdavanja uporabne dozvole , prodaje ili najma dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade

Uporabna dozvola

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola

Upis u katastar i zemljišne knjige

Nakon završetka građenja i izdane uporabne dozvole građevina se može evidentirati u katastru i zemljišnim knjigama

Dodjela kućnog broja

Rješenja o kućnim brojevima izdaju mjesno nadležni Katastarski uredi, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

Mogućnost gradnje bez građevinske dozvole

Građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje

Održavanje i uklanjanje građevine

Vlasnik građevine odgovoran je za održavanje građevine i dužan je osigurati njezino održavanje

Gradnja bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli

Gradnja bez građevinske dozvole ili protivno dozvoli može imati određene pravne posljedice

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

Legalizirati se mogu sve nove građevine kao i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave

Energetska obnova višestambenih zgrada

Certificirajte i obnovite svoju zgradu uz bespovratna sredstva EU fondova
 

Obnova zaštićene kuće

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar zone kulturno-povijesne cjeline potrebne su vam dodatne dozvole za obavljanje radova

Inspekcija zaštite kulturne baštine

Inspekciji zaštite kulturne baštine možete prijaviti svaku nedozvoljenu intervenciju koju primijetite na kulturnom dobru

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama odgoja i obrazovanja

Smanjite potrošnju energije u javnim zgradama bespovratnim sredstvima EU fondova