Briga o okolišu

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost predstavlja smanjenu potrošnju energije potrebne za obavljanje određenog posla, čime možete poboljšati zaštitu okoliša i ostvariti značajne novčane uštede

Inspekcija zaštite okoliša

Inspekciji zaštite okoliša možete prijaviti onečišćenje zraka, nezakonito odlaganje i postupanje s otpadom kao i druge negativne utjecaje na okoliš koje uočite u vašoj blizini

Inspekcija zaštite prirode

Informirajte se što nadzire inspekcija zaštite prirode i koje su joj ovlasti

Zaštita tla

S obzirom na važnost koju tlo kao osnova života ima za čovjeka, nužno je brižno postupanje s njim te njegova zaštita

Svjetlosno onečišćenje

Svjetlosno onečišćenje prepoznato je kao rastući globalni problem, čije posljedice mogu biti vrlo ozbiljne

Državna vodopravna inspekcija

Informirajte se što učiniti ako sumnjate na loše postupanje u upravljanju, korištenju i zaštiti voda

Kvaliteta zraka

Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka

Inspekcija elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Informirajte se što učiniti ako sumnjate na povrede propisa iz područja elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe