Uvjeti zapošljavanja

Postupak selekcije može uključivati psihologijsko testiranje sposobnosti, osobina ličnosti, interesa i motivacije, a često i ispitivanje specifičnih znanja

Testiranje prilikom zapošljavanja nije zakonski propisano, a praksa se razlikuje od poslodavca do poslodavca. Neke tvrtke testiranje kandidata za oglašeno radno mjesto provode unutar same tvrtke, dok druge za to angažiraju vanjske suradnike, odnosno specijalizirane agencije.


Psihologijsko testiranje

Poslodavac može tražiti da određeni ili svi kandidati prođu postupak profesionalne selekcije koja uključuje primjenu testova sposobnosti i upitnika ličnosti te razgovor s psihologom. Katkad se provjeravaju znanja i vještine bitne za obavljanje pojedinog posla.


Liječnički pregled

Opća zdravstvena sposobnost nije uvjet zapošljavanja, ali se može tražiti zdravstvena sposobnost za određene poslove. Zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova poslodavac vas može o svom trošku uputiti na liječnički pregled.


Povezane e-usluge:

Burza rada