Uključivanje na tržište rada

Traženje posla treba biti aktivno i sustavno, a započnite ga informiranjem o ponudi slobodnih radnih mjesta.

Takve informacije možete pronaći u ispostavama ili područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili jednostavnim pretraživanjem ponude radnih mjesta na portalu namijenjenom posloprimcima.

Burza rada za posloprimce.


Pomoć savjetnika HZZ-a

Ako se prijavite u evidenciju HZZ-a vaš savjetnik će vam pomoći u traženju posla kroz:
 • informiranje o slobodnim radnim mjestima
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje
 • uključivanje u radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (Kako tražiti posao, Samoprocjena vlastitih potencijala, Kako se predstaviti poslodavcu i druge radionice prema potrebama nezaposlenih osoba)
 • informiranje o mjerama aktivne politike zapošljavanja
 • pravne savjete
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti.


Prijava u evidenciju HZZ-a

Za prijavu u evidenciju nezaposlenih nakon uvođenja elektroničke radne knjižice potrebni su sljedeći dokumenti:
 • važeća osobna iskaznica i potvrda o boravištu ako se prijavljujete izvan mjesta prebivališta
 • potvrda o završenom obrazovanju (svjedodžba o završenoj školi ili diploma)
 • podatak o OIB-u.

Ako dolazite iz radnog odnosa i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz njega trebate priložiti:
 • dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa
 • dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. Potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca)
 • presliku kartice tekućeg računa banke.

Ako dolazite po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti i podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti uz njega trebate priložiti:

 • dokaz da ste samostalnu djelatnost prestali obavljati iz opravdanog razloga
 • dokaz o osnovici na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti
 • presliku kartice tekućeg računa banke.


Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje regulira se neovisno o prijavi u evidenciju HZZ-a, što znači da ne morate biti prijavljeni kao nezaposlena osoba da biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

Rokove za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje možete provjeriti na mrežnim stranicama HZZO-a

Pristup zdravstvenoj zaštiti.


Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje


Povezane e-usluge:

Burza rada