Procjena vlastitih mogućnosti

Razmislite o znanjima i vještinama koje ste stekli tijekom školovanja ili rada i o osobinama koje bi vam mogle koristiti na novom radnom mjestu

Prilikom određivanja svojih mogućnosti razmislite o znanjima i vještinama koje ste stekli tijekom školovanja, na dosadašnjim radnim mjestima, te na raznim tečajevima i radionicama. To mogu biti poznavanje rada na računalu, vladanje stranim jezicima, položen vozački ispit ili slične vještine. 


Korisne osobine

Razmislite o vlastitim osobinama i vještinama koje vam mogu koristiti na novom radnom mjestu, a koje poslodavci traže i cijene, kao što su ambicioznost, odgovornost, samostalnost i pouzdanost.

Osim posjedovanja osnovnih vještina potrebnih za obavljanje određenog posla, sve su potrebnije fleksibilnije i prenosive kompetencije koje će pojedinca opskrbiti čitavim sklopom vještina, znanja i stavova primjerenih većini situacija u promjenjivom svijetu rada.


Ključne kompetencije

Ključne kompetencije su prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, vještina i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu osobnu realizaciju i razvitak, uključivanje u društvo i zapošljavanje te predstavljaju temelj za daljnje učenje kao dio cjeloživotnog učenja.

Europski referentni okvir za kompetencije definira osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja:
  • komunikacija na materinjem jeziku
  • komunikacija na stranim jezicima
  • matematička kompetencija i temeljne kompetencije u prirodnim znanostima i tehnologiji
  • digitalna kompetencija
  • učenje kako učiti
  • socijalne i građanske kompetencije
  • osjećaj za inicijativu i poduzetništvo
  • kulturološka svijest i izražavanje.

 

Na portalu e-Usmjeravanje nalaze se upitnici Moj izbor:Upitnik interesa i kompetencija, Osobine koje traže poslodavci te Upitnik za samoprocjenu osobina ličnosti povezanih s poslom koji vam mogu pomoći u samoprocjeni vlastitih interesa i kompetencija, a možete ih pronaći na poveznici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

e-Usmjeravanje.
 

Povezane e-usluge:

Burza rada