Uvjeti za prijam u državnu službu

Uz opće uvjete koje moraju ispunjavati svi neovisno o državnom tijelu i radnom mjestu, mogu se propisati i posebni uvjeti za prijam u državnu službu

Opći uvjeti za prijam

Opći uvjeti za prijam u državnu službu – uvjeti koje moraju ispunjavati sve osobe koje se primaju u državnu službu, neovisno o radnom mjestu na koje se primaju i državnom tijelu u koje se primaju:
 
  • odgovarajući stupanj obrazovanja
  • odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo, osim u slučaju prijma vježbenika
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima
  • hrvatsko državljanstvo. 

Posebni uvjeti za prijam u državnu službu - pored općih uvjeta, mogu se propisati (zakonom, uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela) i drugi uvjeti za prijam u državnu službu (npr. posebna zdravstvena sposobnost, položen vozački ispit, poznavanje stranog jezika).
 
Za strane državljanine ili osobe bez državljanstva, za prijam u državnu službu, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom - potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva uprave.
 

Tko ne može biti primljen u državnu službu (zapreke za prijam)

 U državnu službu ne mogu biti primljene osobe:
 
  • protiv kojih se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili koje su proglašene krivim za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti
  • kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe
  • kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe.