Posao u državnoj službi

Uvjeti za prijam u državnu službu

Uz opće uvjete koje moraju ispunjavati svi neovisno o državnom tijelu i radnom mjestu, mogu se propisati i posebni uvjeti za prijam u državnu službu

Postupak prijma

Sve javne natječaje i interne oglase možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Probni rad

Probni rad za vježbenike traje 12 mjeseci, a za osobe s radnim iskustvom tri mjeseca. Po isteku probnog rada državni službenici polažu državni stručni ispit

Stručno osposobljavanje bez radnog odnosa

Osoba bez radnog iskustva može se primiti u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na 12 mjeseci

Prednost pri zapošljavanju u državnoj službi

Ako imate pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužni ste u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo

Program dragovoljnog vojnog osposobljavanja

Dragovoljno vojno osposobljavanje je uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu, odnosno stječe se mogućnost sudjelovanja u ugovornoj pričuvi