Pisanje životopisa

Životopis koji šaljete vaš je prvi kontakt s poslodavcem - provjerite jeste li u njega unijeli sve što je važno za radno mjesto za koje se prijavljujete

Životopis je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja i vještine te osobine koje su važne prilikom prijave za određeno radno mjesto.

Provjerite jeste li u njega unijeli sve što je važno za radno mjesto za koje se prijavljujete budući da se na temelju pristiglih životopisa često obavlja predselekcija odnosno odabir kandidata koji zadovoljavaju uvjete određenog radnog mjesta i koji će biti pozvani u daljnji selekcijski postupak.

Životopis predstavlja vaš prvi kontakt s poslodavcem i često se na temelju pristiglih životopisa obavlja predselekcija, odnosno odabir kandidata koji ispunjavaju uvjete navedenog radnog mjesta.
 

Pravila za pisanje 

Životopis treba biti  pregledan, jasno i čitljivo napisan pri čemu trebate voditi računa o sljedećem :
  • redoslijed informacija u životopisu koji se odnosi na obrazovno i radno iskustvo treba biti kronološki poredan, s najnovijim podacima na vrhu pojedine cjeline
  • informacije koje ste uvrstili u životopis trebaju biti pažljivo odabrane i relevantne za radno mjesto za koje se natječete
  • životopis ne smije biti duži od jedne do dvije stranice jer poslodavci dobivaju veliki broj životopisa, stoga je bitno dati sažete i precizne informacije
  • razmislite o tabličnom prikazu životopisa jer je pregledniji i razumljiviji (npr. popunite Europass životopis)
  • naslove cjelina možete istaknuti (podebljavanjem, podvlačenjem ili kurzivom) pri čemu je važno slijediti isti stil (font i format teksta)
  • u slučaju da vaše obrazovanje i radno iskustvo ne odgovaraju u potpunosti zahtjevima posla, možete pisati drugim redoslijedom, tj. istaknuti vještine, znanja i radna postignuća koja odgovaraju zahtjevima radnog mjesta.


Primjeri dobrih životopisa

Kako napisati Europass životopis te obrazac i primjere ispunjenih životopisa pogledajte na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Što je Europass?


Dodatne informacije:

Nacionalni Europass centar Hrvatska


Povezane e-usluge:

Burza rada
 

Možda vas zanima i...