Traženje posla

Uključivanje na tržište rada

Traženje posla treba biti aktivno i sustavno, a započnite ga informiranjem o ponudi slobodnih radnih mjesta.

Procjena vlastitih mogućnosti

Razmislite o znanjima i vještinama koje ste stekli tijekom školovanja ili rada i o osobinama koje bi vam mogle koristiti na novom radnom mjestu

Pisanje životopisa

Životopis koji šaljete vaš je prvi kontakt s poslodavcem - provjerite jeste li u njega unijeli sve što je važno za radno mjesto za koje se prijavljujete

Priprema za razgovor s poslodavcem

Doznajte što više o tvrtki u koju idete na razgovor, pripremite kratko izlaganje o sebi, budite točni i prikladno odjeveni za sastanak

Uvjeti zapošljavanja

Postupak selekcije može uključivati psihologijsko testiranje sposobnosti, osobina ličnosti, interesa i motivacije, a često i ispitivanje specifičnih znanja

E-radna knjižica

Od 1. srpnja 2013. upis u radnu knjižicu zamjenjuje se elektroničkim vođenjem i razmjenom podataka, ali već izdane radne knjižice ostaju javne isprave

Posao u državnoj službi (6)

U navedenoj temi provjerite koji su uvjeti za prijam u državnu službu, postupak prijama i natječaje te što znači probni rad i stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Zapošljavanje na europskom tržištu rada

Hrvatski građani se mogu slobodno zaposliti u zemljama Europske unije bez posebnih odobrenja ili radnih dozvola, osim u onim zemljama koje su zadržale postojeća ograničenja u svojim nacionalnim pravima

Garancija za mlade

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri

Pružanjem besplatnih usluga korisnicima, CISOK centri nastoje omogućiti razvoj interesa za izradu i provedbu cjeloživotnog profesionalnog plana svima koji su zainteresirani za razvoj karijere