Rad trudnica i majki

Tijekom trudnoće i korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, poslodavac vam ne može otkazati ugovor o radu

Poslodavac trudnicu ne smije odbiti zaposliti zbog njezina stanja, otkazati joj ugovor o radu niti joj ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu.

Zaštita od otkaza odnosi se i na majke koje:
  • koriste rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust
  • rade s polovicom punog radnog vremena ili u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta
  • koriste dopust za dojenje djeteta
  • koriste dopust ili skraćeno radno vrijeme radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.  


Prekovremeni i noćni rad

Trudnica u prekovremenom radu i preraspodjeli radnog vremena može raditi samo ako poslodavcu dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, a u noćnom radu samo ako je takav rad ona zatražila i ako je ovlašteni liječnik ocijenio da noćni rad ne ugrožava njezin život ili zdravlje kao i život ili zdravlje djeteta.


Njega djeteta

Prava koja radnik, radi zaštite materinstva i njege novorođenoga djeteta, ostvaruje u skladu s posebnim propisom, naći ćete u našem članku

Rodiljne i roditeljske potpore.

Ako tijekom korištenja nekog od tih prava namjeravate mijenjati način korištenja tog prava ili namjeravate ponovno uspostaviti neiskorišteno pravo, dužni ste o tome obavijestiti poslodavca.