Povreda prava

Zaštitu povrijeđenih prava iz radnog odnosa možete tražiti pred sudom, ali tek nakon što ste njihovo ostvarenje bez uspjeha tražili od poslodavca

Ako vam je poslodavac svojom odlukom ili na drugi način povrijedio ili onemogućio ostvarenje nekog prava iz radnog odnosa, ostvarenje tog prava najprije trebate tražiti od poslodavca.


Rokovi za djelovanje

Rok u kojem to morate učiniti je 15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno pravo, odnosno od saznanja za povredu prava. Poslodavac ima 15 dana za očitovanje o vašem zahtjevu. Ako to ne učini, u sljedećih 15 dana možete zahtijevati zaštitu pred nadležnim sudom. Pri tome valja voditi računa o tome da propuštanjem navedenih rokova gubite pravo ostvarenje svojih prava zatražiti sudskim putem.
 

Novčana potraživanja


Sudskim putem možete tražiti i novčana potraživanja iz radnog odnosa, bez obveze da prethodno ostvarenje svojih prava zatražite od poslodavca. Međutim, važno je znati kako novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju u roku od pet godina od dospijeća obveze.
 

Dodatne informacije:

Zakon o radu