Porezna kartica

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave. Radnik mora predati svoju poreznu karticu poslodavcu

Porezna kartica (obrazac PK) je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka) radnika/umirovljenika, a na temelju kojih poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće/mirovine.
 

Izdavanje porezne kartice

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika kad radnik prvi put počinje raditi i prati ga trajno u razdoblju dok ostvaruje plaću/mirovinu.

Radnik poreznu karticu predaje svom poslodavcu dok za umirovljenika Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja podatke iz porezne kartice Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak radnik treba prijaviti ispostavi Porezne uprave u roku 30 dana od dana nastanka promjene i dostaviti joj odgovarajuće isprave.

Ako radnik nije iskoristio osobni odbitak tijekom godine kod obračunavanja predujma poreza na dohodak pri isplati plaće, može to učiniti u godišnjoj poreznoj prijavi.

Osobni odbitak u slučaju više poslodavaca (istovremeno) koristi se kod poslodavca kod kojega se nalazi porezna kartica. 
 

Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici

Za radnika/umirovljenika su pri izdavanju porezne kartice odnosno pri prijavi promjene podataka potrebni:
 • predočenje osobne iskaznice
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu.

Za uzdržavane članove uže obitelji prilažete: 
 • izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih 
 • potvrdu o usvojenju djeteta i skrbništvu 
 • rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga 
 • potvrdu nadležnog tijela za zapošljavanje
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu
 • potvrdu o redovitom školovanju na školama i fakultetima
 • potvrdu o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima.
 
Ako supružnik, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji radnika/umirovljenika imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od šest mjeseci).

Navedene potvrde radnik/umirovljenik treba dostaviti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu ispostavi Porezne uprave.

Ove potvrde moraju sadržavati:
 • osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
 • rješenja o invalidnosti članova uže obitelji.
 
Detaljnije informacije o poreznoj kartici saznajte:
 • pozivom na besplatni broj telefona 0800/669-933 (telefonski pozivi zaprimaju se radnim danom od 8 do 15 sati)
 • putem rubrike „Pišite nam“  na stranicama Porezne uprave
 • osobnim dolaskom u lokalnu ispostavu Porezne uprave.
 

Povezane e-usluge:

e-Usluge MUP-a