Radni odnos

Povreda prava

Zaštitu povrijeđenih prava iz radnog odnosa možete tražiti pred sudom, ali tek nakon što ste njihovo ostvarenje bez uspjeha tražili od poslodavca

Rad djece i maloljetnika

Maloljetnici stariji od 15 godina koji ne pohađaju obvezno osnovno obrazovanje mogu se zaposliti samo uz ovlaštenje roditelja ili skrbnika

Rad trudnica i majki

Tijekom trudnoće i korištenja rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, poslodavac vam ne može otkazati ugovor o radu

Rad od kuće

Odluku možete li svoj posao obavljati na izdvojenom mjestu rada, odnosno kod kuće, donosi vaš poslodavac

Ugovor o radu

Provjerite što mora sadržavati ugovor o radu i u kakvom ste položaju ako s poslodavcem niste sklopili pisani ugovor 

Premještaj na drugo radno mjesto

Poslodavac vas bez vaše suglasnosti ne može premjestiti na drugo radno mjesto, nego vam mora ponuditi izmjenu ugovora o radu koju ne morate prihvatiti

Rad na određeno i neodređeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno sklapa se u iznimnim slučajevima, a ukupno trajanje uzastopnih ugovora o radu ne smije biti dulje od tri godine.

Porezna kartica

Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave. Radnik koji želi koristiti osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada predaje svoju poreznu karticu poslodavcu

Osiguranje tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca

Radnici poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, pod određenim uvjetima, mogu ostvariti dio neisplaćenih tražbina