Obrazovanje nezaposlenih

Ako vas je HZZ uputio na neki od oblika obrazovanja imate pravo na plaćanje ukupnih troškova obrazovanja po verificiranim programima

Obrazovanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) provodi se kroz mjere obrazovanja nezaposlenih i ostalih ranjivih skupina nezaposlenih osoba.
 
Dok ste nezaposleni možete biti uključeni u obrazovanje ako je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i vašim psihofizičkim mogućnostima. 

Postupci selekcije kojima se nezaposlene osobe upućuju na obrazovanje koje će im omogućiti bržu integraciju na tržište rada provode se u područnim uredima HZZ-a.
 

Prava za vrijeme obrazovanja

Ako vas je HZZ uputio na neki od oblika obrazovanja imate pravo na plaćanje ukupnih troškova obrazovanja po verificiranim programima.

Za vrijeme trajanja obrazovnog programa  ostvarujete i pravo na novčanu pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju, troškove osiguranja po propisima HZMO-a, naknadu troškova prijevoza u visini koju određuje Upravno vijeće HZZ-a te trošak posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5 posto.
 

 Programi obrazovanja

  • Obrazovanje nezaposlenih:
    • Zavod izrađuje planove obrazovnih programa koji se u pojedinoj godini provode na razini regionalnih/područnih ureda Zavoda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca, a obrazovne ustanove koje će provoditi obrazovanje biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave.
    • O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od navedenih aktivnosti biti uključena, pa se tako osobe sa završenom osnovnom školom uključuju u programe osposobljavanja, u kojima osobe stječu praktične vještine (npr. pomoćni kuhar…), u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje imaju najmanje završenu trogodišnju srednju školu, jer tu je riječ o stjecanju novog zanimanja (npr. kuhar…), dok su programi specijalističkih usavršavanja specijalizirani programi obrazovanja unutar struke (npr. kuhar nacionalnih jela…). Isto je određeno Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08, NN 52/2010). 
  • Osposobljavanje na radnom mjestu:
    • Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca – osposobljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavca za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Osposobljavanje se provodi u radnom okruženju uz osigurano mentorstvo, čiji trošak financira Zavod, s ciljem povećanja zapošljivosti koje rezultira potvrdom poslodavca o usvojenim znanjima i vještinama.
    • Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti - osposobljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavca za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Osposobljavanje se provodi u suradnji s obrazovnim ustanovama tako da se teorijski dio nastave odvija u ustanovama što će rezultirati javnom ispravom o osposobljenosti polaznika.

Više o svakoj od mjera pročitajte na mrežnim stranicama HZZ-a

Mjere - Obrazovanje nezaposlenih.