Nezaposleni

Prava za vrijeme nezaposlenosti

Za vrijeme nezaposlenosti imate - pod određenim uvjetima - pravo na novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje i različite vrste novčane pomoći

Prekvalifikacija i doškolovanje liječenih ovisnika

Saznajte na koje se načine liječeni ovisnici mogu uključiti u Projekt resocijalizacije te se prekvalificirati i doškolovati

Poticaji za zapošljavanje

Bilo da ste poslodavac, posloprimac ili sezonski radnik, mjerama aktivne politike zapošljavanja i njihovim kombiniranjem možete iskoristiti poticaje kako biste unaprijedili svoj radni odnos ili tvrtku