Nezaposleni

Prava za vrijeme nezaposlenosti

Za vrijeme nezaposlenosti imate - pod određenim uvjetima - pravo na novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje i različite vrste novčane pomoći

Obrazovanje nezaposlenih

Ako vas je HZZ uputio na neki od oblika obrazovanja imate pravo na plaćanje ukupnih troškova obrazovanja po verificiranim programima

Prekvalifikacija i doškolovanje liječenih ovisnika

Saznajte na koje se načine liječeni ovisnici mogu uključiti u Projekt resocijalizacije, te se prekvalificirati i doškolovati