Biciklisti u prometu

Za upravljanje biciklom vrijede prometni propisi kao i za sva ostala vozila, od razine opremljenosti do zabrane vožnje po nogostupu

Sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama te za sigurno sudjelovanje u prometu, bicikl mora biti opremljen:
  • kočnicom za svaki kotač (naprijed mora biti ručna kočnica)
  • jednim ili dva simetrična svjetla (naprijed bijele boje, stražnja – pozicijska su crvene boje)
  • jednim ili dva simetrično postavljena netrokutasta katadioptera crvene boje na stražnjoj strani
  • na prednjoj i stražnjoj strani svake pedale katadiopterom jantarne boje
  • reflektirajućim tijelima koja reflektiraju svjetlost bijele ili žute boje na bočnim stranicama kotača
  • uređajem za davanje zvučnih signala.
 

Obveze i zabrane

Ako ste na biciklu, dužni ste se kretati biciklističkim stazama ili trakama, a ako ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. Ne smijete skidati obje ruke s upravljača, pridržavati se za druga vozila, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu, a ako se vozite u skupini biciklista, trebate se kretati jedan iza drugoga.

Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

Vozači bicikla mlađi od 16 godina moraju na glavi nositi zaštitnu kacigu, a starijima od 16 godina se preporučuje nošenje kacige.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.
 
Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova.
 
Vozač bicikla ne smije prevoziti osobu koja je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.

Imajte na umu da za upravljanje biciklom vrijede prometni propisi kao i za sva ostala vozila. To znači da se ne smijete kretati po nogostupima, prelaziti biciklom preko pješačkog prijelaza i kretati se zabranjenim smjerovima.

Propisana novčana kazna za vozača bicikla za kršenje navedenih odredbi iznosi 300 kuna.
 

Dodatne informacije:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama