Biciklisti u prometu

Za upravljanje biciklom vrijede prometni propisi kao i za sva ostala vozila, od razine opremljenosti do zabrane vožnje po nogostupu

Sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama te za sigurno sudjelovanje u prometu, bicikl mora biti opremljen:
  • kočnicom za svaki kotač (naprijed mora biti ručna kočnica)
  • jednim ili dva simetrična svjetla (naprijed bijele boje, stražnja – pozicijska su crvene boje)
  • jednim ili dva simetrično postavljena netrokutasta katadioptera crvene boje na stražnjoj strani
  • na prednjoj i stražnjoj strani svake pedale katadiopterom jantarne boje
  • reflektirajućim tijelima koja reflektiraju svjetlost bijele ili žute boje na bočnim stranicama kotača
  • uređajem za davanje zvučnih signala.
 

Obveze i zabrane

Ako ste na biciklu, dužni ste se kretati biciklističkim stazama ili trakama, a ako ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. Ne smijete skidati obje ruke s upravljača, pridržavati se za druga vozila, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu, a ako se vozite u skupini biciklista, trebate se kretati jedan iza drugoga.

Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

Vozači bicikla mlađi od 16 godina moraju na glavi nositi zaštitnu kacigu, a starijima od 16 godina se preporučuje nošenje kacige.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.
 
Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova.

Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti osobe starije od osam godina samo ako se na biciklu nalaze posebna sjedala za svaku osobu, držač za ruke i noge, odnosno pedale.

Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dijete do osam godina starosti, ako je na biciklu ugrađeno posebno sjedalo, prilagođeno veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete na glavi nosi propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.
 
Vozač bicikla ne smije prevoziti osobu koja je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim zakonskim odredbama.

Imajte na umu da za upravljanje biciklom vrijede prometni propisi kao i za sva ostala vozila. To znači da se ne smijete kretati po nogostupima, prelaziti biciklom preko pješačkog prijelaza i kretati se zabranjenim smjerovima.

Propisana novčana kazna za vozača bicikla za kršenje navedenih odredbi iznosi 300 kuna.
 

Dodatne informacije:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama