ePodnesak

Sustav ePodnesak omogućava fizičkim i pravnim osobama registraciju poslovnoga nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom, pregled predanih podnesaka te obavještavanje o njihovu zaprimanju i urudžbiranju preko Osobnoga korisničkog pretinca u sustavu e-Građani (OKP)

Usluzi se može pristupiti i direktno preko portala e-Građani odabirom usluge iz kategorije Odgoj i obrazovanje
 
Najnovije informacije o Sustavu ePodnesak i korisničke upute za pristup Sustavu dostupne su na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.