Registracija

Registracija motornih vozila

Registraciju vozila obavljate u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu prebivališta ili boravišta, privremenom ili stalnom boravku, odnosno sjedištu

Registracija motornih vozila za povratnike u RH

Povratnicima iz inozemstva odobrenje za registraciju vozila koja su koristili u inozemstvu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Upis broda

Zahtjev za prvi upis broda u upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

Upis brodice

Zahtjev za prvi upis brodice podnosite lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji se očevidnik brodica može upisati brodica

Upis jahte

Zahtjev za prvi upis jahte u upisnik jahti podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji