Registracija

Registracija motornih vozila

Registracija motornih vozila od 1. siječnja 2018. godine obavlja se u stanicama za tehnički pregled vozila

Registracija motornih vozila za povratnike u RH

Povratnicima iz inozemstva odobrenje za registraciju vozila koja su koristili u inozemstvu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Upis broda

Zahtjev za prvi upis broda u upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

Upis brodice

Zahtjev za prvi upis brodice podnosite lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji se očevidnik brodica ista može upisati 

Upis jahte

Zahtjev za prvi upis jahte u upisnik jahti podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji