Uvoz plovila

RH je ulaskom u punopravno članstvo u EU postala dio carinske unije pa EU rezidenti ne mogu stavljati svoja plovila u postupak privremenog uvoza 

Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji 1. srpnja 2013. postala dijelom carinske unije EU, što znači da nakon tog datuma EU rezidenti više ne mogu stavljati svoja plovila u postupak privremenog uvoza u Hrvatsku.

Plovila koja su rezidenti EU stavili u postupak privremenog uvoza u Hrvatsku prije 1. srpnja 2013. godine, bez obzira koju zastavu plovilo vije, mogu ostati u postupku privremenog uvoza najkasnije do isteka roka privremenog uvoza koji je odobrio nadležni carinski ured. 

Istekom odobrenog roka privremenog uvoza EU rezidenti dužni su postupak privremenog uvoza završiti sukladno propisima EU na jedan od tri moguća načina:
 • puštanjem plovila u slobodan promet ili
 • ponovnim izvozom u treću zemlju (izvan EU) ili
 • upućivanjem plovila (u postupku provoza T1) u drugu državu članicu EU.

Ako želite plovilo pustiti u slobodan promet u Hrvatskoj, dužni ste podnijeti carinsku deklaraciju nadležnim carinskim uredima koji će zatim obračunati i naplatiti uvoznu carinu i porez na dodanu vrijednost (PDV), osim u niže navedenim slučajevima:
 • uvozna carina neće biti naplaćena u sljedećim slučajevima:ako vlasnik plovila podnese dokaz da plovilo ima status robe Zajednice (dokazuje podnošenjem T2L isprave) ili
 • podnošenjem isprave kojom se dokazuje preferencijalno porijeklo robe (EUR 1/izjava o računu izdana najkasnije 30. lipnja 2013.).

Više o Izjavi o računu u Dokumentima.


(Ne)plaćanje PDV-a

PDV neće biti naplaćen u sljedećim slučajevima:
 • ako vlasnik plovila pruži dokaze da je PDV već obračunat u nekoj od država članica EU ili
 • ako je datum prvog korištenja plovila bio prije više od osam godina prije datuma pristupanja Hrvatske u EU ili
 • ako je iznos PDV-a koji vlasnik plovila treba platiti manji od 160 kuna (oko 22 eura).

Svako plovilo koje dolazi u carinsko područje EU može biti predmetom kontrole carinskih tijela, bilo hrvatskih bilo neke druge države članice EU.

Stoga bi EU rezidenti uvijek na plovilu trebali imati dokaze da je za navedeno plovilo plaćena carina i/ili PDV u nekoj od država članica EU, odnosno da plovilo ima status robe Zajednice.

Vlasništvo i zastava koju plovilo vije nisu dokaz da određeno plovilo ima status robe Zajednice, nego su dokaz statusa robe Zajednice sljedeće isprave:
 • T2L isprava ili
 • original račun ili
 • potvrda poreznog tijela ili druga raspoloživa isprava o plaćenom PDV-u.

Više informacija o postupku reguliranja statusa plovila možete naći na stranicama Carinske uprave

Postupak s plovilima namijenjenima razonodi koja su stavljena u postupak privremenog uvoza u Republici Hrvatskoj prije 01. srpnja 2013. 

Dokumenti