Vozačka dozvola

Informirajte se o postupku izdavanja, obnavljanja, nadomještanja i zamjene vozačke dozvole 

Da biste mogli upravljati bilo kakvim motornim vozilom, morate imati važeću vozačku dozvolu. 

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno za produljenje valjanosti ili zamjenu te isprave, podnosite bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola, bez obzira gdje u Hrvatskoj imate prebivalište, boravište, uobičajeno prebivalište, odnosno gdje se školujete ili imate privremeni ili stalni boravak.

Vozačku dozvolu izdanu u redovnom postupku preuzimate u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. Vozačku dozvolu izdanu u ubrzanom postupku preuzimate u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj ste zahtjev podnijeli, a vozačku dozvolu izdanu u žurnom postupku preuzimate samo u Policijskoj upravi zagrebačkoj (Heinzelova 98).

Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od deset godina, kao i dozvola za upravljanje vozilima instruktoru vožnje i vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe. Dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina.  

Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni nadzor u kraćem razdoblju, vozačka dozvola se izdaje s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu. Ovaj rok ne može biti kraći od jedne godine. 


Troškovi postupka

Iz kojeg vam je god razloga potrebno izdati vozačku dozvolu (prvi put, obnavljanje, nadomještanje u slučaju gubitka ili nestanka te zamjena), uz navedeno u ostalim poglavljima u ovom članku obavezni ste priložiti i dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak) , odnosno 450 kuna (žurni postupak),za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi/postaji, općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.  

Ako vam je u proteklih pet godina izdana elektronička isprava ili osobna iskaznica koja sadržava OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled vam nije bitno promijenjen, nije potrebno priložiti fotografiju. Osim e-vozačke dozvole, elektroničke isprave su i e-putovnica i e-osobna iskaznica. Osobna iskaznica s OIB-om se izdavala od  8. lipnja 2013. godine do 8. lipnja 2015. godine kada se počela izdavati e-osobna iskaznica.


Izdavanje vozačke dozvole ili njezino obnavljanje

Podnosite li zahtjev za izdavanje vozačke dozvole (prvi put), u redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku, ili pak samo za produženje valjanosti (obnavljanje), obrazac zahtjeva ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka. 

Prilažete:
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu (prvi put) / vozačku dozvolu (obnavljanje)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci (prvi put) / uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom u profesionalne svrhe, ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na kraći rok radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom ili drugim posebnim mjerama, ne starije od tri mjeseca  (obnavljanje)
 • jedna fotografija veličine 30x35 milimetara
 • 15 kuna u državnim biljezima ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.
 

Gubitak ili nestanak vozačke dozvole izdane u RH ili državi članici EGP-a i njezino nadomještanje 

Nestanak vozačke dozvole se bez odgode prijavljuje policijskoj upravi/postaji.  

Ako želite novu vozačku dozvolu, zahtjev za njezino izdavanje možete podnijeti u bilo kojem trenutku, budući da nije propisan rok u kojem novu vozačku dozvolu trebate ishoditi.
 
I u ovom slučaju zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosite u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, te obrazac ispisuje službenik na šalteru, dok vi potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka.
 
Prilažete:
 • ako je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP-a, dokaz nadležnog tijela te države da vam je izdalo originalnu vozačku dozvolu
 • jednu fotografiju veličine 30x35 milimetara
 • 15 kuna u državnim biljezima ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.
 
Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.


Zamjena vozačke dozvole države članice EGP-a ili inozemne vozačke dozvole (dozvola izdana u državi koja nije članica EGP-a)

I u oba ova slučaja zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosite u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, te obrazac ispisuje službenik na šalteru, dok vi potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka.
 
Vozačka dozvola se izdaje bez obveze polaganja dodatnih ispita, a uz zahtjev za njezino izdavanje prilažete:
 • vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a / inozemnu vozačku dozvolu 
 • prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz nje ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
 • jednu fotografiju veličine 30x35 milimetara
 • 15 kuna u državnim biljezima / 35 kuna u državnim biljezima (inozemna vozačka dozvola) ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.
 
Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/ inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, prilažete i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a/inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja, za svaku kategoriju.

Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a/inozemne vozačke dozvole, odnosno datum njezinog izdavanja u Hrvatskoj ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

Vozačkom dozvolom izdanom u državi članici EGP-a možete upravljati vozilom na cesti sve dok je ona važeća, dakle do isteka roka na koji je izdana. Navedenu vozačku dozvolu niste u obvezi mijenjati za hrvatsku niti u slučaju da vam je država članica EGP-a vozačku dozvolu izdala na temelju inozemne vozačke dozvole.   Važećom inozemnom vozačkom dozvolom možete upravljati vozilom na cesti za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Hrvatsku, kada ste u obvezi inozemnu zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu. Ukoliko je inozemnoj vozačkoj dozvoli u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje hrvatske, protekao rok važenja više od šest mjeseci, ne možete ju zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu - u  tom slučaju morate polagati vozački ispit u Republici Hrvatskoj. 
 

Nove dozvole

Vozačke dozvole u obliku kartice se izdaju od 1. srpnja 2013. godine.  

Vozačke dozvole izdane do 1. srpnja 2013. godine vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do siječnja 2033. godine.