Vozačka dozvola

Informirajte se o postupku izdavanja, obnavljanja, nadomještanja i zamjene vozačke dozvole 

Da biste mogli upravljati bilo kakvim motornim vozilom, morate imati važeću vozačku dozvolu. 

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno za produljenje valjanosti ili zamjenu te isprave, podnosite bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola, bez obzira gdje u Hrvatskoj imate prebivalište, boravište, uobičajeno prebivalište, odnosno gdje se školujete ili imate privremeni ili stalni boravak.

Vozačku dozvolu izdanu u redovnom postupku preuzimate u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku možete zatražiti preuzimanje vozačke dozvole putem dostavne službe na adresu prebivališta ili boravišta, uobičajenog prebivališta odnosno odobrenog privremenog ili trajnog boravišta, uz dodatno plaćanje  cijene dostave vozačke dozvole u iznosu od 30 kuna. Vozačku dozvolu izdanu u ubrzanom postupku preuzimate u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj ste zahtjev podnijeli, a vozačku dozvolu izdanu u žurnom postupku preuzimate samo u Policijskoj upravi zagrebačkoj (Heinzelova 98).

Uz navedeni način podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju, od 4. rujna 2017. godine građani koji imaju novu osobnu iskaznicu – e-osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska u policijsku upravu/policijsku postaju, elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole putem sustava e-Građani.
Navedena mogućnost se može koristiti samo za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku i to za izdavanje prve HR vozačke dozvole na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca HR vozačke dozvole zbog oštećenosti, produženja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i sl., ali ne i iz razloga zamjene ako je vozačka dozvola ukradena ili izgubljena niti zbog zamjene za vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili u inozemstvu.

U postupku predaje e-zahtjeva podnositelj može odabrati preuzimanje vozačke dozvole ili u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili dostavnom službom na adresu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Više informacija o načinu korištenja usluge za predaju zahtjeva za vozačku dozvolu kroz sustav e-Građani pročitajte u korisničkim uputama desno u rubrici Dokumenti.

Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od deset godina, kao i dozvola za upravljanje vozilima instruktoru vožnje i vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe. Dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina.  

Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni nadzor u kraćem razdoblju, vozačka dozvola se izdaje s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu. Ovaj rok ne može biti kraći od jedne godine. 


Troškovi postupka

Iz kojeg vam je god razloga potrebno izdati vozačku dozvolu (prvi put, obnavljanje, nadomještanje u slučaju gubitka ili nestanka te zamjena), uz navedeno u ostalim poglavljima u ovom članku obavezni ste priložiti i dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak) , odnosno 450 kuna (žurni postupak), za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi/postaji, općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB te dokaz o uplati upravne pristojbe od 15, odnosno 35 kuna kod zamjene inozemne vozačke dozvole na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-[OIB osobe za koju se izrađuje vozačka dozvola].  

Ukoliko ste u redovnom postupku izdavanja vozačke dozvole zatražili preuzimanje vozačke dozvole putem dostavne službe na adresu prebivališta ili boravišta, uobičajenog prebivališta odnosno odobrenog privremenog ili trajnog boravišta, plaća se i cijena dostave vozačke dozvole u iznosu od 30 kuna a uplaćuje se Agenciji za komercijalnu djelatnost proizvodno uslužno i trgovačko d.o.o., IBAN: HR4123400091510869357, Model: HR67, poziv na broj primatelja: (OIB)-100-001, opis plaćanja: Upravljanje dostavom i pakiranje pošiljki.

Kada se zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi putem sustava e-Građani, uz cijenu izrade obrasca vozačke dozvole izrađene u redovnom postupku od 151 kune i upravne pristojbe od 15 kuna, ako korisnik odabere preuzimanje vozačke dozvole putem dostavne službe na adresu prebivališta ili boravišta plaća se i cijena dostave vozačke dozvole u iznosu od 30 kuna, a uplaćuje se Agenciji za komercijalnu djelatnost proizvodno uslužno i trgovačko d.o.o., IBAN: HR4123400091510869357, Model: HR67, poziv na broj primatelja: (OIB)-100-001, opis plaćanja: Upravljanje dostavom i pakiranje pošiljki.

Napomena: Ako vam je u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili vozačka dozvola izdana nakon 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled vam nije bitno promijenjen, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju.
 

Izdavanje prve vozačke dozvole, obnavljanje ili upis novopoložene kategorije

Podnosite li zahtjev za izdavanje vozačke dozvole (prvi put), u redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku, ili pak samo za produženje valjanosti (obnavljanje), obrazac zahtjeva ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka. 

Prilažete:
 • ukoliko ste vozački ispit položili prije 01.01.2018. godine, uvjerenje o položenom vozačkom ispitu (prvi put) / vozačku dozvolu (obnavljanje)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od petnaest mjeseci (prvi put) / uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom u profesionalne svrhe, te ukoliko je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na temelju zdravstvenog uvjerenja kojim je bila utvrđena obveza ponovnog zdravstvenog pregleda, ne starije od šest mjeseci (obnavljanje)
 • jedna fotografija veličine 35x45 milimetara
 • dokaz o uplati propisanih naknada ovisno o vrsti postupka.


Ako se zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi putem sustava e-Građani, podnositelj zahtjeva potrebne isprave prilaže tako da ih up-loada (skenira i dostavi kao prilog uz zahtjev). Pri tome nije potrebno priložiti fotografiju jer će se fotografija i potpis preuzimati isključivo iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno koristit će se postojeća fotografija i potpis s posljednje e-osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Ako se radi o upisu novopoložene kategorije postupak je isti kao i kod izdavanja vozačke dozvole prvi puta. 
O postupku ishođenja vozačke dozvole (prva vozačka dozvola i novopoložena kategorija) pročitajte na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova - Izdavanje vozačke dozvole prvi put 


Gubitak ili nestanak vozačke dozvole izdane u RH ili državi članici EGP-a i njezino nadomještanje 

Nestanak vozačke dozvole se bez odgode prijavljuje policijskoj upravi/postaji.  

Ako želite novu vozačku dozvolu, zahtjev za njezino izdavanje možete podnijeti u bilo kojem trenutku, budući da nije propisan rok u kojem novu vozačku dozvolu trebate ishoditi.
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka.
 
Prilažete:
 • ako je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP-a, dokaz nadležnog tijela te države da vam je izdalo originalnu vozačku dozvolu
 • jednu fotografiju veličine 35x45 milimetara
 • 15 kuna u državnim biljezima ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak) , odnosno 450 kuna (žurni postupak), za obrazac vozačke dozvole.
 
Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole.


Zamjena vozačke dozvole države članice EGP-a ili inozemne vozačke dozvole (dozvola izdana u državi koja nije članica EGP-a)

I u oba ova slučaja obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka.
 
Vozačka dozvola se izdaje bez obveze polaganja dodatnih ispita, a uz zahtjev za njezino izdavanje prilažete:
 • vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a / inozemnu vozačku dozvolu 
 • prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz nje ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
 • jednu fotografiju veličine 35x45 milimetara
 • 15 kuna u državnim biljezima / 35 kuna u državnim biljezima (inozemna vozačka dozvola) ili uplatom na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB
 • dokaz o uplati 151 kune (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak) , odnosno 450 kuna (žurni postupak),za obrazac vozačke dozvole.
 
Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/ inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, prilažete i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a/inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja, za svaku kategoriju.

Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a/inozemne vozačke dozvole, odnosno datum njezinog izdavanja u Hrvatskoj ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

Vozačkom dozvolom izdanom u državi članici EGP-a možete upravljati vozilom na cesti sve dok je ona važeća, dakle do isteka roka na koji je izdana. Navedenu vozačku dozvolu niste u obvezi mijenjati za hrvatsku niti u slučaju da vam je država članica EGP-a vozačku dozvolu izdala na temelju inozemne vozačke dozvole. Važećom inozemnom vozačkom dozvolom možete upravljati vozilom na cesti za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Hrvatsku, kada ste u obvezi inozemnu zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu. Ukoliko je inozemnoj vozačkoj dozvoli u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje hrvatske, protekao rok važenja više od šest mjeseci, ne možete ju zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu - u  tom slučaju morate polagati vozački ispit u Republici Hrvatskoj. 
 

Nove dozvole

Vozačke dozvole u obliku kartice se izdaju od 1. srpnja 2013. godine.  

Vozačke dozvole izdane do 1. srpnja 2013. godine vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do siječnja 2033. godine.


Povezane e-usluge:

e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole